Střípky z gymnázia

Dormenistán, země neklidu

,

Středoškoláci z celé České republiky se vydali na pomoc konfliktem zmítané zemi Dormenistánu.  V rámci projektu Europa Secura se totiž stali velvyslanci různých evropských států a utkali se o postup do Bruselu v celostátním kole konaném na vojenské základně v Brdech. Soutěžící plnili nejrůznější úkoly v terénu i na složitých jednáních jako diplomaté členských zemí EU/NATO. Účastníci si mohli vyzkoušet mnohá cvičení, která probíhala v úzké spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a Armádou ČR. Cílem nebylo jen vyřešit problematiku fiktivního státu, ale také vyzkoušet si pohyb v terénu, poradit si v náročných situacích a naučit se kooperovat jako tým.  Zdeněk Kubát, Jaroslav Zíval a Marie Vestenická ze sexty reprezentovali Belgické království a v této soutěži zvítězili.

Foto: Armáda ČR