Střípky z gymnázia

Jeden svět. Opravdu jeden?

,

4. března vyrazily 3. ročníky se seminářem regionální geografie na filmový festival Jeden svět.

Za doprovodu paní učitelky Albrechtové zde zhlédli dokument Podezřelá čokoláda, ve kterém se dánský režisér vypravil zdokumentovat humanitární projekty, které přislíbily vybudovat velké čokoládové korporace jako reakci na mezinárodní kritiku dětské práce na kakaových plantážích. Na území Pobřeží slonoviny objevil ale velké nesrovnalosti mezi firemní prezentací a skutečností. Poté proběhla beseda s nadací propagující Fair trade výrobky.

[jwplayer player=“1″ mediaid=“16420″]

Následoval druhý film Mý věci, který dokumentoval experiment finského studenta. Ten vystěhoval všechny své věci do pronajatého skladiště a rozhodl se odebírat každý den pouze jednu věc.

[jwplayer player=“1″ mediaid=“16422″]

Poté studenti diskutovali se zástupkyní ekologické nadace Tereza na téma udržitelného rozvoje, fungování globalizované ekonomiky a potřebách konzumní společnosti.