Střípky z gymnázia

Jak se dělá televize: den druhý

,

Na sobotu, tedy druhý den projektu Jak se dělá televize s Českou televizí, byly naplánovány především besedy.

Tento den zahájil Tomáš Drahoňovský, reportér Událostí a moderátor ČT24, který hovořil mimo jiné o své práci v kontinuálním zpravodajství. Ve stejný čas měl besedu o dětském zpravodajství tradiční host tohoto projektu Petr Kopecký.

Po desáté hodině se všichni shromáždili v hudebním sále, aby se s nimi sportovní novinář Robert Záruba podělil o své dlouholeté zkušenosti, například o to, jaká je jeho krátkodobá a dlouhodobá příprava na jednotlivá hokejová utkání. Stejně jako ostatní hosté na konci svého vystoupení ochotně pózoval pro dychtivé objektivy školních televizí s svých fanoušků.

Závěrečným hostem byl moderátor hlavní zpravodajské relace ČT Jakub Železný. Podstatným bodem jeho vystoupení bylo seznámení publika s tím „jak vést dobře rozhovor?“, kde zdůraznil, jak je důležité poslouchat odpovědi respondenta. Opět nechyběl prostor pro dotazy, které byly vždy profesionálně zodpovězeny.

Všichni hosté z České televize byli velmi příjemní a vstřícní, a i přes to, že jsou mnohonásobně zkušenější a známější, se ke studentům chovali jako k rovnocenným partnerům. Oba dny byly pro zúčastněné skvělým zážitkem a školní televize jistě si odnesou cenné rady, ale také poznatky o práci svých vrstevníků ze školních redakcí po celé republice.

Organizátoři děkují hlavnímu partnerovi projektu České televizi a dále institucím, které jej podpořily: Městu Příbram, RWE Gas Storage, Internetu Pb a SRPG Gymnázia Příbram.