Střípky z gymnázia

Jak se čistí voda?

,

Na úpravnu pitné vody Hvězdička se vydali v pátek 11. října studenti z chemického kroužku pod vedením Marie Hlaváčové. Tam na ně čekala prohlídka čističky, jejích laboratoří a velína, kde je provázel hlavní technolog vody Petr Vašek. Ten jim přiblížil, jak čistička funguje, kde se bere voda v ní, a také jaké chemikálie jsou potřeba na její úpravu, aby se poté v pitné formě dostala k obyvatelům. Kromě odborného výkladu poté na studenty čekala i možnost vyzkoušet si otestovat pH vody a přítomnost chloru v ní.

Celá exkurze se odehrávala v rámci chemického kroužku, který na gymnáziu funguje už přes rok v rámci Implementace Krajského akčního plánu a studenti si v něm mají možnost vyzkoušet různé chemické postupy, na které v hodinách není tolik času.