Střípky z gymnázia

Ir o Irsku

,

Celkem třikrát hostí gymnázium v těchto dvou týdnech Vance Paula O’Reillyho, Ira, který studentům konverzace v anglickém jazyce přednáší o Irsku. O’Reilly vyučuje anglický jazyk na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši a na příbramské gymnázium zavítal na pozvání Mgr. Elišky Chovancové.

Pro studenty si připravil poutavé vyprávění, jehož cílem bylo přiblížit jim Irsko jako zemi a Iry jako národ. Ve své přednášce podal studentům základní faktografické informace o Irsku a představil jeho jednotlivé regiony. Upozornil také na zajímavá místa, které by při případné návštěvě neměli minout. V další části seznámil diváky s irskými sporty a přidal i několik videoukázek a podobně tomu bylo s irskou kulturou – tancem a hudbou.

Příjemné povídání bylo pro mnohé tím dosud nejbližším setkáním se „smaragdovým ostrovem“ a určitě také pozvánkou k návštěvě této země.