Střípky z gymnázia

Inspekce na gymnáziu

,

V pondělí započal na gymnáziu inspekční pobyt pracovníků České školní inspekce. Ve škole se v těchto dnech zaměřují na sledování výuky nových předmětů, které se na gymnáziu vyučují v dikci vlastního Školního vzdělávacího programu, ale budou také sledovat úroveň čtenářské gramotnosti především v hodinách českého jazyka a literatury a průběh dalších hodin, jako jsou zeměpis, chemie apod. Dalším bodem zájmu bude předmět vyučovaný na nižším gymnáziu, výchova ke zdraví. Během své návštěvy tak inspektoři pravděpodobně navštíví nejen jmenované předměty, ale také například výuku multikulturní výchovy, mediální výchovy apod.

V posledních letech jde o třetí návštěvu týmu České školní inspekce – na přelomu listopadu a prosince 2007 prošla škola hloubkovou inspekcí a v loňském roce byl jejímu zájmu podroben Školní vzdělávací program gymnázia.