Střípky z gymnázia

Hudebníci opět v Praze

,

V úterý 20. listopadu se uskutečnil v Praze už druhý koncert z cyklu Čtyři kroky do nového světa. I tentokrát se ho zúčastnilo přibližně 40 studentů Gymnázia Příbram za doprovodu paní profesorek Svobodové a Šmolíkové. Koncert se jako vždy konal v kostele sv. Šimona a Judy, nádherné barokní stavbě se skvělou akustikou. Všechny skladby nacvičil Symfonický orchestr Gymnázia Jana Nerudy a Hudební školy hl. města Prahy pod taktovkou Ladislava Ciglera. Na programu byli Mistři pěvci norimberští od Richarda Wagnera, Malá symfonie pro dechy od Charlese Gounoda, Serenáda pro dechové nástroje od Antonína Dvořáka a Don Giovanni od Wolfganga Amadea Mozarta – zkrácený a upravený pro dechové nástroje. Petr Kadlec vtipným  a poutavým slovem sdělil posluchačům zajímavosti o jednotlivých dílech.  V pauzách mezi skladbami byly publiku představeny podrobněji některé dechové nástroje zastoupené v orchestru. Také žáci, kteří si přinesli s sebou svůj hudební nástroj, měli možnost zkusit si zahrát s orchestrem. Tento koncert byl opravdu pestrý a dokázal všechny posluchače zaujmout.