Střípky z gymnázia

Gymnázium otevřelo dveře

,

Ve středu 7. prosince se dveře Gymnázia Příbram otevřely nejen jeho žákům, ale také zájemcům o studium.

Během středečního dopoledne tak na gymnázium zavítaly skupinky studentů devátých a pátých tříd. Přivítali je septimáni, kteří je následně provázeli po škole. Učitelé gymnázia si s pomocí některých žáků připravili celkem dvacet stanovišť. Ta se vztahovala k jednotlivým předmětům, které se na škole vyučují, a také k zájmovým kroužkům.

U stanoviště Sportuj s námi si sportovci z gymnázia připravili ukázky pohybových aktivit. Zájemci si také mohli prohlédnout tělocvičny, hřiště a posilovnu. Gymnázium v obraze představilo práci školní televize a také techniku klíčování. Při workshopu Hrajeme si s češtinou si návštěvníci zahráli Kahoot související s výukou češtiny a v učebně angličtiny si vyzkoušeli interaktivní aktivity ve výuce anglického jazyka v rámci Interactive English. Nechyběla ani další jazyková stanoviště;  S francouzštinou do světa, Hier spricht man Deutsch a Почему учить русский язык. Několik stanovišť se také týkalo přírodních věd. Odhalená tajemství přírody I. a II. představila některé chemické a biologické experimenty a Fyzika kolem nás zase různé demonstrační pokusy. Můstkem mezi přírodními vědami a humanitními předměty bylo stanoviště Zeměpisné hrátky, kde si studenti mohli vyzkoušet různé zeměpisné kvízy. Při Letem světem společenských věd proletěli zájemci o studium ukázkami výuky a pracemi žáků a u stanoviště Meziválečné Československo jim byly představeny interaktivní formy výuky dějepisu. Nechybělo ani matematické stanoviště, Matematika a my. To ukázalo zábavné formy výuky matematiky. Informatika na gymplu a Tady se učí na počítačích, ne o počítačích představilo průběh hodin informatiky a také výukové programy pro výuku s podporou PC. U Robotiky si studenti mohli prohlédnout a vyzkoušet roboty, které postavili a naprogramovali studenti gymnázia. V učebně hudební výchovy si zájemci mohli poslechnout GymBand, který hrál celé dopoledne v rámci stanoviště Hudební dílna, a ve výtvarném ateliéru si mohli prohlédnout Výtvarné experimenty. Do Evropy na zkušenou představilo Erasmus+, program, kam se studenti gymnázia můžou zapojit.

Další možnost navštívit Gymnázium Příbram se naskytne v sobotu 14. ledna, kdy proběhne druhý den otevřených dveří.