Střípky z gymnázia

Francouzský institut poprvé

,

2. října se skupina studentů Gymnázia Příbram vydala na exkurzi do Francouzského institutu v Praze. Skupinu tvořili francouzštináři a pedagogický dohled nad nimi měly paní profesorka Veronika Holíková a paní profesorka Veronika Šedivá.

Tímto dnem byl započat plánovaný řetězec exkurzí do IFP. Během školního roku se studenti do této instituce podívají celkem čtyřikrát a vždy bude jejich program vyplňovat výstava nebo například jako dnes zhlédnutí francouzského filmu.

Úvodní program spočíval ve vyplňování pracovního listu, kdy studenti museli projít velkou část budovy a zaznamenávat do plánku umístění Galerie 35, Kina 35, knihovny nebo třeba mediatéky. Dále odpovídali na otázky. Veškeré úkoly byly vypracovávány ve francouzštině. Posléze se odebrali všichni do Kina 35, které se nachází v budově institutu, a zhlédli francouzský film s českými titulky Pěna dní, navazující na knižní román.

Samotný film byl velmi poutavě natočen a určitě ve všech studentech zanechal nevšední dojem.