Střípky z gymnázia

Francouzský atašé předával diplomy na příbramském gymnáziu

,

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 mělo už několikrát příležitost přivítat francouzského atašé či jinou významnou návštěvu z družebního regionu Burgundsko, aby představilo své příjemné prostory, kvalitní učitele a nadšené studenty.  V pondělí 4. března se však naskytla hned dvojí příležitost a nešlo o žádné formality. Francouzský atašé pan Marc Brudieux přijel z Ambasády Francouzské republiky v Praze, aby předal studentům diplomy za jejich úspěchy.

Nejprve poblahopřál a předal ceny žákům kvarty, kteří obhájili své loňské vítězství v celostátní soutěži „Semaine du goût“ neboli „Týden chutí“. Letos oslnili porotu receptem na podzimní variaci kaštanových košíčků. Museli vymyslet svůj vlastní originální recept zmíněného zákusku, francouzsky popsat jeho ingredience a výrobu, vše upéct, postup vyfotit a výtvarně zpracovat.

Dále pan Brudieux ocenil práci 21 studentů, kteří poprvé v historii gymnázia vykonali a úspěšně složili mezinárodní jazykové zkoušky DELF úrovně A2 a B1. Ve Středočeském kraji organizovalo tyto zkoušky vedle našeho gymnázia pouze gymnázium v Nymburku. Jednalo se o školní verzi, která umožňuje středoškolským studentům absolvovat zkoušení přímo v budově domovské či sousední školy. Tento typ zkoušky je z jazykového hlediska stejně náročný jako běžný DELF, ale je téměř o 40% levnější. Podstatným faktorem, který může částečně zmírnit stres studentů, je skutečnost, že se setkávají se známými tvářemi, neboť zkoušejícími mohou být učitelé školy, kteří získali habilitaci opravňující ke zkoušení. V tomto případě to byli Mgr. Holíková, Mgr. Kříž a Mgr. Šedivá.  Na průběh akce dohlíží tutor – čili ředitel zkouškového centra, který se zároveň podílí na vlastním zkoušení. Letos tuto funkci vykonávala paní Amandine Salmon, ředitelka Alliance française v Plzni.

Pan atašé studenty také seznámil s možnostmi dalšího studia francouzštiny a ocenil dobrou spolupráci s vedením školy a dynamicky se rozvíjející výuku francouzštiny na gymnáziu.