Střípky z gymnázia

Exceluje v Excelu

,

Maturitní třídy se 29. února zúčastnily besedy na téma tabulkového editoru. Hostem a přednášejícím byl pan Jaromír Tisar. Jako živnostník provádí odečty poměrových měřidel v domech s více nájemníky, rozpočítává náklady na jednotlivé byty a ty poskytuje majitelům domů, SVJ či zprostředkovatelským kancelářím. Vypadá to jednoduše, ale vzhledem k existující legislativě tomu vůbec tak není – výpočty zahrnují typy otopných těles, rozlohu bytů, to, zda je za zdí bytu soused nebo venkovní prostor. Ke zpracování dat ve všech těchto činnostech používá tabulkový editor. Na počátku jeho podnikání byl jeden panelový dům s několika desítkami lihových měřičů (které připomínaly  teploměr) a kalkulačka, posléze nahrazena tabulkovým editorem Cal 602.  Dnes odečítá a vyhodnocuje v Příbrami i jinde před 30 tisíc měřičů tepla a vody, z velké části dálkově odečítaných a vše další se odehrává v Excelu. S Excelem začal pan Tisar jako samouk. Dnes může bát klidně označován excelovým guru; jsou chvíle, kdy jde skutečně až k limitům tohoto programu.

Cílem přednášky bylo ukázat, jak lze provozovat prosperující živnost díky prostředku, jakým je Excel. Pro někoho bylo v přednášce příliš mnoho životního příběhu a málo vlastního Excelu, pro jiné to bylo přesně naopak. Excel můžete mít rádi nebo ho můžete nesnášet. Protože se ním ale ve všech oborech potkáváme a potkávat budeme, je lepší a chytřejší ta první varianta. A nemusí to být jen Excel – pokud zrovna nemusíte Microsoft, tak skvělou alternativou jsou i Google Sheets.