Střípky z gymnázia

Euroweekend očima gymnazisty

,

Od pátku 25. do neděle 27. června se v Centru ekologických aktivit města Olomouce v Horce nad Moravou, vzdálené asi 20 kilometrů od Olomouce, konal EU-WEEK-END.

Jde o projekt všeobecně prospěšné organizace Eutis, o.p.s., která pořádá jak semináře a konference o Evropské unii pro středoškoláky i vysokoškoláky, tak i různé semináře, modelová zasedání nebo dnes známý projekt Rozhoduj o Evropě. Tento projekt se nesl v duchu modelového zasedání Rady EU, nad kterým převzal záštitu poslanec Evropského parlamentu Ing. Jan Březina, a ani zde nechyběla účast z řad studentů Gymnázia Příbram. Svoji školu zde prezentoval septimán Štěpán Vitha. „Bylo to pro mě hodně přínosné. Dozvěděl jsem se něco o tom, jak vypadá v reálu zasedání Rady EU a celý projekt se nesl také v duchu velmi vysoké úrovně,“ řekl Štěpán Vitha. O tom svědčí také diskuze, které byly pro 26 studentů vybraných z celé ČR připraveny.
V pátek a v sobotu to byly přednášky doc. PhDr. Tomáše Lebedy, Ph.D., o studiu politologie a diplomacie na Palackého univerzitě v Olomouci, PhDr. Jana Závěšického z Masarykovy univerzity v Brně o institucionální struktuře EU a Lisabonské smlouvě,  Mgr. Radima Kašpara o obecných podmínkách rozšiřování EU, Bc. Martina Pustaje o postoji EU k západnímu Balkánu a také Ing. Jana Březiny o roli Evropského parlamentu. Ing. Jan Březina, který má v EP na starosti průmysl, energii a vědu a výzkum, také pohovořil s posluchači o denní práci europoslance.

V neděli bylo na programu dne již samotné modelové zasedání Rady EU, přičemž každý student se ocitl v roli delegáta jedné členské země EU. Tito „ministři“ projednávali návrh o závěrečném znění předsednictví ze zasedání Evropské rady o Republice Srbsko. Jejich úkolem bylo vytvořit takový návrh, který jasně formuluje postoje všech členských zemí EU k udělení nebo neudělení statutu kandidátské země do EU Srbsku. Na tom se však museli všichni jednomyslně shodnout. To se jim nakonec podařilo poté, co do návrhu vložili dva pozměňovací návrhy, týkající se nutného vyřešení sporů mezi Srbskem a Kosovem a vydání válečných zločinců Ratka Mladiće a Gorana Hadžiće Mezinárodnímu soudnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii.

„Na EU-WEEK-END jedu již počtvrté a vždy mě to hodně bavilo. Vidím v reálu, jak vypadá práce ministrů a můžu se na okamžik stát také takovým delegátem,“ řekla Anna Končalová z Gymnázia Sokolov, která tradičně zastupovala Dánsko. Stejně hodnotí akci i Štěpán Vitha z Gymnázia Příbram, který se vžil do role delegáta z Finska.