Střípky z gymnázia

Ekoolympiáda: 3. a 8. místo

,

Ve dnech 22. a 23. 9. se ve Vlašimi konalo krajské kolo Ekologické olympiády, jehož se gymnazisté pravidelně účastní. Ani letos tomu nebylo jinak, naopak se místo jednoho tříčlenného týmu do Benešovska vypravily s panem učitelem Vocílkou týmy dva – Zelňáci ve složení Kateřina Fialová, Bonifác Smíšek (oba sexta) a Viktorie Stašová (septima), Tuřínky tvořili Vojtěch Drtina, Barbora Vítková (oba 3.B) a Michaela Škubalová (5.S).

Narozdíl od tradičních olympiád typu biologické je ta ekologická výjimečná svou prací v terénu. To jsme si odzkoušeli hned první den ráno, kdy jsme poblíž jednoho z vlašimských polí zvolili tři lokality a na nich měli za úkol pozorovat biodiverzitu, jak je ovlivňována polním hospodářstvím a na základě územního plánu vyhodnotit, jaké změny se na hodnocených místech v budoucnu pravděpodobně odehrají. Toto vše jsme následně ve značném časovém presu zpracovali do formy prezentace, kterou společně s naším komentářem k problematice hodnotila odborná porota.

Nejen letošnímu tématu ‚Zemědělství, potraviny a změna klimatu‘ jsme se věnovali během testu znalostí. Diskuze o správných odpovědích nás čekaly i během poznávačky 120 druhů živočichů, rostlin a kamenů.

Páteční večer byl spojen s oficiálním programem, jímž byla přednáška o mléčných produktech. Součástí bylo i odzkoušení výroby některých z nich, takže nyní už se dá říct, že Příbramští jsou skutečně zběhlí v tloukání másla.

Na druhý den bylo potřeba nabrat síly, jelikož nás čekal druhý praktický úkol. Ten spočíval v hrabání posečené trávy na loukách přímo v podhůří Blaníku. A co se hodnotilo? Šlo o vzhled vytvořené kupky i dobu, během které jsme stihli louku shrabat.

Kromě netradičních zážitků jsme si odnesli i krásná umístění, Zelňáci vybojovali bronzovou příčku a tým Tuřínků se umístil na osmém místě.