Střípky z gymnázia

Dveře pro budoucí studenty se opět otevřely

,

Pro všechny zájemce o studium na příbramském gymnáziu byl 25. listopadu uspořádán Den otevřených dveří. V dopoledních hodinách žáci a učitelé školy připravili zajímavý a pestrý program v podobě jedenadvaceti workshopů po celé škole. V nich byly návštěvníkům zábavnou formou prezentovány výukové předměty a také projekty, kterých se gymnázium účastní.

Jedním z nich byl například workshop „Vznášíme se…!?!“, při němž žáci předvádeli demonstrační pokusy na vznášení předmětů v kapalinách a v plynech.

V „Chemikově zahrádce“ byly naopak ukazovány efektní pokusy z chemie. Velmi zajímavé bylo „Hedvábné dovádění“ ve výtvarném sále. Během něj předváděli naši výtvarníci ukázky své práce a návštěvníci si vyzkoušeli techniku malování na hedvábí. Jiný umělecký styl si bylo možno vyzkoušet v hudebním sále. Zde zaznamenávali žáci podle hudby své pocity a vjemy na papír. Vznikaly tak pestrobarevné křivky, vlnky a ornamenty.

Ve třídě 2.A byla k zhlédnutí výuka českého jazyka a společenských věd na téma „Společnost doby postmoderní a romantismu“, dějepisu byly věnované workshopy „Cestami třicetileté války“ a „Svět antických učenců a umělců“. V zeměpisné pracovně byly připraveny interaktivní hry týkající se světa, potažmo lidí kolem nás.

Prezentace se rovněž věnovaly nedílné součásti naší školy – cizím jazykům. Žáci sekundy si pro tuto příležitost připravili dramatizaci pohádky Rumpelstilskin v angličtině. Učitelé cizích jazyků pak návštěvníky DOD informovali o jazykových pobytech ve Francii, v Rusku a v německy mluvících zemích.

Že se na škole také hýbeme, mohli žáci na vlastní oči vidět v tělocvičnách. V jedné byly ukazovány netradiční pohybové aktivity, ve druhé pak skupina děvčat cvičila dynamický stepaerobik, na oko působivý zejména pro všechny chlapce.

Ve své kráse se během dne představila školní televize GymTV. Nejenže byla všem umožněna prohlídka redakce a televizního studia, ve vestibulu běžely čerstvé zprávy a záznamy ze školních akcí, ale především redaktoři televize zprostředkovali během dopoledne unikátní živé vstupy z biologické a chemické pracovny.

V podvečerních hodinách byly dveře naší školy otevřené podruhé. Tentokrát pro rodiče potencionálních budoucích žáků. Seznámili se s chodem školy, výukou, přijímacím řízením i mimoškolními aktivitami.