Střípky z gymnázia

Dvě školy v jedné

,

Počínaje dnešním dnem hostí Gymnázium Příbram čtyři třídy Gymnázia pod Svatou Horou, kde probíhá čištění prostor, v nichž se předpokládá výskyt zvýšených hodnot azbestových vláken. Hostující studenti se ráno shromáždili před školou a poté se přesunuli do jídelny, kde je přivítala ředitelka Gymnázia Příbram Mgr. Iva Kadeřábková. Ta je spolu se svým zástupcem RNDr. Petrem Hrubým informovala o provozu školy. Zástupce ředitele Gymnázia pod Svatou Horou Mgr. Pavel Karnet vyjádřil pak poděkování za poskytnutí náhradních prostor pro výuku.

Studenti a pedagogové Gymnázia pod Svatou Horou by měli v budově Gymnázia Příbram pobývat podle současných předpokladů dva týdny. Mají vyčleněny čtyři třídy v jednom z křídel prvního patra, dále dvě místnosti v komplexu tělocvičen jako šatny a mohou navštěvovat i školní jídelnu, a to v době od 11.35 do 12.00. Jejich výuka probíhá vždy do 13.25, a to většinou v blocích po jednotlivých předmětech. Jejich učitelé mají k dispozici kabinet určený pro maturitního komisaře ve 2. patře.