Střípky z gymnázia

Do klubu na výstavu a do knihovny na besedu

,

Školní klub hostí od tohoto týdne další zajímavou výstavu. Tentokrát jde o téma staré 320 let, které se ale před nedávnem dočkalo připomenutí v knize Marka Tomana Veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese. Právě příběh židovského chlapce Šimona Abelesa, který chtěl konvertovat ke křesťanství, ale za záhadných okolností zemřel, je hlavním motivem jak knihy, tak výstavy. Na šestnácti panelech se prostřednictvím starých rytin, pitevních a soudních protokolů, obrazů a fotografií můžete nechat provést barokní Prahou konce 17. století, zamyslet se nad židovsko – křesťanskými vztahy obyvatel nebo nad mocí a rolí médií v boji o právo a spravedlnost.

Školní knihovna navíc přivítá i autora románu Marka Tomana. Ten přijede ve čtvrtek 3. března se studenty nejen o knize a jejím příběhu besedovat a odpoledne povede také velmi zajímavou komentovanou prohlídku výstavy. Právě na tuto prohlídku jsou všichni zájemci srdečně zváni.

Kniha samotná přibližuje osudy Šimona Abelese a pokouší se pátrat po skutečných příčinách chlapcovy smrti (historické vyšetřování bylo tendenčně vedeno katolickou většinou ve snaze označit jeho úmrtí jako vraždu a přisoudit ji Šimonovu otci a strýci). Podrobně sleduje také celý zmanipulovaný soudní proces. Zároveň ale přichází s druhou dějovou linií, která se odehrává v současnosti, ale v mnoha směrech je paralelní s původním příběhem.

Spisovatel, básník, publicista a překladatel Marek Toman se narodil 24. června 1967 v Praze. Po studiu filozofie na Filozofické fakultě UK v Praze pracoval v letech 1992–1997 v literární redakci Českého rozhlasu a od roku 1998 působí na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Věnuje se psaní poezie (sbírky Citoskelety, Jedna kabina pro dva osudy), literatury pro děti a mládež (O ryzce a Vraníkovi, Dobytí ostrova Saaremaa, Můj Golem) i románové tvorbě (Zvláštní význam palačinek, Já, ideální partner, Frajer, Veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese). V současné době se připravuje k vydání jeho nový román Chvála oportunismu v nakladatelství Torst.

Po grafické stránce výstavu vypravil grafik a ilustrátor Luboš Drtina.

SKMBT_C22016022314130