Střípky z gymnázia

Den dětí po indiánsku

,

Od časného jara spolupracuje skupina dívek z kvinty v rámci dobrovolnické části bronzové úrovně projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu s Charitou Příbram. V úterý 7. června pro děti jejích klientů, ale také pro děti zaměstnanců tato čtveřice dobrovolnic připravila Den dětí. Pod výmluvným názvem Poklad ve stříbrném městě provedly více než dvacet dětí a jejich rodiče dobrodružnou stezkou, na níž děti plnily propracované úkoly, ať už dovednostní nebo vědomostní. Vše s tématikou Indiánů a kovbojů. Děti si tak mnohdy poprvé v životě mohly vystřelit z luku, poznávaly květiny nebo prchaly do bezpečného úkrytu – vše jako správní Indiáni. Po splnění každého úkolu získaly písmenko do tajenky, která jim nakonec pomohla najít sladký poklad.

Spolupráce s Charitou Příbram je v rámci dobrovolnictví jednou ze čtyř aktivit potřebných ke získání bronzového odznaku projektu DofE. Těmi dalšími jsou rozvíjení dovednosti, fyzická aktivita a dobrodružná expedice. Studenti gymnázia se do projektu zapojují řadu let a několik skupin už došlo až do nejvyšší, zlaté úrovně. Projekt Mezinárodní cena vévody z Edinburghu založil nedávno zesnulý manžel britské královny Alžběty II. princ Philip, vévoda z Edinburghu, v 50. letech a jeho cílem je podporovat seberozvoj mládeže.