Střípky z gymnázia

Connecting Classrooms se rozjíždí

,

Od ledna 2011 se škola zapojila do projektu Britské rady pod názvem „Connecting Classrooms“, jehož hlavním tématem je inkluze, rozvoj otevřenosti školy směrem k menšinám a znevýhodněným. Projektový tým je vytvořen ze studentů třídy 1. B a 1.C. Tito studenti budou po dobu tří let prostřednictvím webové platformy eTwinningu spolupracovat s partnerskými školami z Velké Británie (Londýna), Portugalska a Řecka. Pro první rok realizace projektu bylo zvoleno téma „Here We Are“, jež je v rámci podpory dialogu mezi kulturami zaměřeno na prezentaci jednotlivých zemí a regionů zejména v oblasti jejich tradic a kultury. Nedílnou součástí projektových aktivit bude vedle propojování života školy se světem  geograficky vzdálených evropských škol a kultur zejména hledání cest k aktivnímu včleňování těch nejbližších a potřebných, spoluobčanů, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni (např. handicapovaných apod.). Smyslem společných aktivit je eliminace možných pocitů vyloučenosti a nepotřebnosti.

Je tomu teprve několik týdnů, co byl projekt odstartován, a projektový tým má již za sebou řadu aktivit – vyplňování úvodního dotazníku na http://www.zoomerang.com/survey; vytvoření prezentace školy v angličtině, natočení videoklipu k projektu a jejich umístění na on-line platformu eTwinningu. V nejbližší době by se zástupci projektového týmu měli zúčastnit školení týkajícího se využívání této komunikační platformy. A potom teprve začne to pravé dobrodružství: ve virtuálním prostoru si prostřednictvím „elektronického párového síťování“ najít vhodné partnerské školy.

Více informací o projektu zde.

PaedDr. Hana Kuchyňková

Join the discussion