Střípky z gymnázia

Co dokáže suchý led

,

logolink 2

I v druhém pololetí zdárně pokračují přírodovědné kroužky, které Gymnázium Příbram organizuje pro své studenty, ale také pro žáky základních škol v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. Tak například poslední únorový kroužek chemie byl ve znamení mohutných detonací, které se ozývaly ze školního dvora. To však byl jen závěr praktických chemických cvičení, kdy studenti pod vedením Mgr. Pavly Bímové zkoumali vlastnosti tzv. suchého ledu, tedy oxidu uhličitého v pevném skupenství.

Nejprve v chemické laboratoři prováděli nejrůznější pokusy, z nichž nejatraktivnější byly asi ty s příměsí čisticích přípravků na nádobí, díky kterým se vytvářely nekonečné „bublinotoky“. Ve volném prostoru a z bezpečné vzdálenosti pak sledovali chování suchého ledu a teplé vody v uzavřené nádobě – plastové lahvi, která po chvíli nevydržela tlak plynu rozpínajícího se uvnitř a explodovala.

Jak pokusy probíhaly, se můžete přesvědčit v přiložené fotogalerii a ve videosestřihu. Jeho závěr – zmíněný výbuch – je natočen ve vysokorychlostním režimu, proto (naštěstí) beze zvuku :-)