Střípky z gymnázia

Chemici rozjeli soutěže na výbornou

foto: Mgr. Marie Hlaváčová

,

Ukázat své znalosti a dovednosti v oblasti chemie se podařilo třem studentům kvarty – Jiřímu Hrubantovi, Davidu Bálkovi a Vojtěchu Kozlovi. Ti postoupili do okresního kola chemické olympiády kategorie D, které se konalo 5. března na ZŠ Březové Hory. Olympiáda se skládala ze dvou částí – teoretické a praktické. Každá z nich trvala 90 minut. První příčku obsadil Jiří Hrubant, druhý se umístil David Bálek a na páté pozici skončil Vojtěch Kozel.

Ani studenti vyššího gymnázia nejsou pozadu. V pátek 8. března se konalo školní kolo chemické olympiády kategorie C. Tomu předcházela domácí příprava, při které museli studenti přijít na řešení různých problémů. Například proč je uran radioaktivní nebo jak ohřát jídlo pomocí páleného vápna. Následovala i část školní, kde účastníci prokázali získané znalosti z domácí přípravy. První místo obsadil Adam Karas (sexta) následovaný Ondřejem Hlaváčkem (2.A) a jako třetí se umístil Jakub Dřevo (sexta).