Střípky z gymnázia

Čeští olympionici v kraji

,

Tradiční jarní maraton vědomostních olympiád ještě nekončí, řada soutěží už ale zná výsledky z okresních a krajských kol. Stejně je na tom olympiáda pro nadšence českého jazyka. Gymnázium Příbram reprezentovali studenti v obou kategoriích – pro nižší i vyšší gymnázium. Mladí jazykovědci si museli nejprve poradit s gramatickou částí, kde na ně čekaly úlohy věnující se slovnímu uspořádání ve větě, skladbě nebo tvarosloví. Ve druhé části museli studenti prokázat své spisovatelské nadání a napsat libovolný slohový útvar na zadané téma, kterým bylo v případě nižší kategorie Jaro je, když… a v případě kategorie vyšší Nad fotografií z rodinného alba.

Po sečtení bodů z obou částí známe výsledky. V nižší kategorii zvítězila Mia Viktoria Teclová z Gymnázia Říčany, těsně za ní skončil druhý Jan Kovařovic z 5. ZŠ v Kladně. Taťána Neustupová byla nejlepší ve vyšší kategorii pro střední školy. Na druhém místě byla Monika Maroušková z Gymnázia Z. Wintera v Rakovníku. Všichni zmínění postupují do ústředního kola.

Studenti Gymnázia Příbram podali také chvályhodné výkony. Kateřina Fialová se umístila 14. a Martin Hrubec (oba tercie) byl 26. Ve vyšší kategorii získala Magdaléna Studená (kvinta) 6. místo a Eliška Míková (septima) se umístila 20. Gratulujeme!