Střípky z gymnázia

Cesta kolem světa za dvě hodiny

,

Jak se nechá cestovat takto rychle světem? Jednoduše. Zúčastnit se školního kola zeměpisné olympiády.

Ti, kdo měli zájem a zeměpis patří mezi jejich oblíbené předměty, si mohli 14. až 16. ledna ověřit své vědomosti a práci s atlasem. Letošním tématem byla Asie, Evropa a Česká republika. Soutěž se konala v jídelně pod vedením Mgr. Lucie Albrechtové a Mgr. Lenky Pavelkové. Olympiáda byla určena pro všechny třídy jak víceletého tak i čtyřletého gymnázia. Celkem se zúčastnilo 68 studentů. Gratulujeme nejúspěšnějším řešitelům a k postupu do okresního kola v jednotlivých kategoriích: Nele Demlové (prima), Anně Motlové (sekunda), Petru Špindlerovi (tercie) a Martinu Tomanovi (2.C).