Střípky z gymnázia

Beseda s režisérem Pelíšků

,

Na pondělí 2.dubna byla pro studenty naplánovaná beseda s předním českým režisérem a scénáristou Janem Hřebejkem. Zájem o besedu byl velký. Místa v hudebním sále byla brzy obsazena.

Autor filmů, z nichž jeden byl nominovám na Oscara, tři oceněny Českým lvem a další se staly klasikou a získaly obdiv diváků, byl v hudebním sále přivítán v 11 hodin. Necelé dvě hodiny pak diskutoval například o spolupráci s herci, se scénáristou Petrem Jarchovským, spisovatelem Petrem Šabachem, ale i o úskalích, se kterými se při své práci setkává.

Díky Hřebejkovým retrofilmům a tragikomediím, v nichž si každý z diváků najde své, se proslavila spousta českých herců. Stejně tak zevšednělo velké množství hlášek a výroků, které opakovaně baví všechny generace diváků.
Možná právě proto byla tato beseda tak vydařená. Po celou dobu nepřestávaly být z řad posluchačů pokládány zajímavé dotazy. Besedu navíc udržoval v plynulém chodu student Václav Bešťák.

Jan Hřebejk zapůsobil na studenty svou silnou osobností a upřímnou a sympatickou povahou. Jelikož je tento režisér stále činný, budou se studenti těšit na jeho další filmy, které jistě po této besedě nezapomenou co nejrychleji zhlédnout.