Střípky z gymnázia

Třeťáci besedovali s advokátkou

,

Také v dubnu Mgr. Tereza Krobová zařídila pro své žáky zpestření studia společenských věd besedou, tentokrát s advokátkou JUDr. Dagmar Říhovou. Ta na gymnázium zavítala v pondělí 12. dubna a v době šesté a sedmé vyučovací hodiny se s žáky tříd 3.B a septimy bavila o právu a dalších oborech, které se práva týkají.

Studenti zejména kladli advokátce Říhové vlastní dotazy, a to na nejčastější právní spory, její zaměstnání i na to, co je zajímá. Několik žáků tak mělo jedinečnou příležitost zeptat se kvalifikované právničky na některé nejasnosti ohledně práva, které jim dlouho vrtaly hlavou. Hovořilo se například o takových tématech, jako je vražda a její promlčení, výměra výživného, sousedské spory či autorské právo. O dotazy nebyla nouze, protože žáci obou tříd se živě zapojovali do diskuze.

Beseda měla kladnou odezvu zejména pro ty, kteří se od advokátky doslechli odpověď na svůj zapeklitý problém či nejasnost v jakémkoliv oboru práva. „Beseda byla skvělá. Líbila se mi“, uvedla Říhová, která již při besedě ocenila otázky studentů.