Střípky z gymnázia

Několik poznámek k maturitním „žebříčkům“

,

Dne 1. 3. byl na serveru aktuálně.cz zveřejněn žebříček škol podle výsledků maturitních zkoušek v roce 2012. O „kvalitě“ tohoto porovnání středních škol vypovídá řada nesouhlasných diskusních příspěvků, ve kterých je upozorňováno na zcela nesmyslnou metodiku, se kterou byl tento žebříček sestaven. Konečné skóre škol bylo vypočítáno pouze jako průměr z průměrných výsledků jednotlivých dílčích zkoušek žáků. Při zpracování nebylo vůbec přihlédnuto nejen k počtu žáků, kteří jednotlivé dílčí zkoušky konali, ale ani k úrovni jejich obtížnosti. Do výsledků jsou započítány i výsledky zkoušek nepovinných. Tak se stalo například to, že škola, ve které žáci konali prakticky pouze zkoušky v základní úrovni obtížnosti, je hodnocena lépe než škola, kde tři čtvrtiny žáků konaly zkoušky ve vyšší úrovni obtížnosti, ale dosáhly nepatrně menšího skóre v procentech úspěšnosti.

Mrzí nás, že toto pochybně zpracované porovnání středních škol slouží některým školám k prezentování vlastních výsledků. V případě, že by bylo pořadí škol sestaveno na základě správnějšího (ale i tak vzhledem k neporovnatelnosti různých stupňů obtížnosti a druhu zkoušky ne zcela objektivního) výpočtu podle váženého průměru, a bylo tak přihlédnuto k počtu žáků, kteří vykonali jednotlivé dílčí zkoušky, umístilo by se naše gymnázium mezi školami v Příbrami na 1. místě, v okrese na 2. místě. Našim loňským maturantům tak tímto blahopřejeme k vynikajícímu výsledku.

Na závěr si neodpustím ještě jednu poznámku. Podle metodiky, kterou použili autoři tohoto nepovedeného žebříčku, by byl žák, který je v průběhu pololetí hodnocen dvacetkrát známkou výborný a jedenkrát známkou nedostatečný, hodnocen na vysvědčení známkou dobrý. Já osobně bych dal redaktorům serveru aktuálně.cz známku nedostatečný a doporučil bych jim, aby si zopakovali matematiku ze základní školy.