Střípky z gymnázia

Parlament v praxi

,

V pátek 19. ledna se vypravila skupina studentů společenskovědního semináře našeho gymnázia do Prahy na prohlídku Senátu a Poslanecké sněmovny.

V Senátu jsme vyslechli velmi pěkný výklad nejen o Valdštejnovi a jeho paláci, ale také o začátcích Senátu po Sametové revoluci. Prohlédli jsme si Valdštejnovu truhlu, v níž vozil vojákům žold, zabezpečenou speciálním systémem zámků, díky nimž ji Švédové nevzali s sebou jako válečnou kořist. Zkrátka ji neunesli. Už za Valdštejna ji prý nosilo deset mužů. Poté jsme viděli místnost, kde senátoři zasedají, a někteří teprve nyní zjistili, že to byla původně konírna pro Valdštejnovy koně, už tehdy v ní nechyběly lustry, protože Valdštejn prý měl raději koně než lidi.

Naše další cesta vedla do Poslanecké sněmovny, kde jsme prošli velmi přísnou kontrolou a usedli na galerii, abychom sledovali jednání poslanců. Šlo o vydání A. Babiše a M. Faltýnka k trestnímu stíhání. Vyslechli jsme mnoho názorů i připomínek a myslím, že jsme si propojili teorii s praxí, která mnohé studenty zaskočila, ale tak to ve světě chodí a vlastními zkušenostmi se člověk nejlépe učí.

Foto: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a Senát Parlamentu ČR