Střípky z gymnázia

Akce podzimu – Neziskovky: výborně!

,

V pondělí 9. listopadu 2009 se na našem gymnáziu uskutečnil projekt Setkání neziskových organizací pod vedením paní profesorky Lucie Albrechtové a pod záštitou Člověka v tísni. Akce se zúčastnili především studenti třetích a čtvrtých ročníků. Formou prezentací a workshopů zástupci 8 organizací a přiblížili studentům problematiku, kterou se zabívají.

Celý program se dělil do tří bloků. Dopoledne se studenti vystřídali ve dvou blocích a měli možnost vybrat si z těchto organizací: Člověk v tísni – Oddělení rozvojové pomoci a humanitární spolupráce, Člověk v tísni – Programy sociální integrace, META o.s. – Sdružení pro příležitosti, Amnesty International, Ochrana fauny ČR, Fond ohrožených dětí, Gender studies, Centrum sociálních služeb Alka a Afrika Africe. Po poledni se ve třetím bloku promítaly dva filmy. V hudebním sále školy film Babel a ve školním klubu Ráj hned teď.

Setkání neziskových organizací tak úspěšně navázalo na předchozí projektové dny, které byly v minulých letech na gymnáziu věnovány například světovým náboženstvím, Africe, žurnalistice, otroctví či televizi. Celý projekt provázel vysoký zájem studentů – z těch starších se besed účastnili všichni v rámci výuky a po volných místech pro studenty nižších ročníků se „jen zaprášilo“. Velké uznání patří především paní profesorce Albrechtové, která se svými pomocníky z řad studentů na celé náročné akci pracovala moho týdnů dopředu.