Střípky z gymnázia

Anglie kolébkou divadla

,

Jihoanglické město Southampton, které v minulosti navštívili Jane Austen, John Keats i William Shakespeare, se stal během letních prázdnin domovem Marcele Haškové díky dvoutýdennímu vzdělávacímu kurzu dramatické výchovy v rámci projektu Erasmus + Výzva 2017.

Britské kurikulum dávalo v minulosti právě dramatické výchově velký prostor. Tento předmět se vyučoval na každé škole v každém ročníku, existovala velká metodická podpora a posilovalo se tak celospoIečenské vědomí důležitosti tohoto kulturního dědictví. Přestože současná doba přinesla změny v podobě škrtů ve finančních rozpočtech a většího zaměření na předměty akademické, stále zůstávají školy, které v předchozím modelu navzdor obtížím pokračují. Uvědomují si totiž obrovské benefity tohoto oboru nejen pro snazší uchopení literárního materiálu W. Shakespeara, ale i k výuce týmových dovedností, posílení sebevědomí žáků s adaptačními problémy, k výuce řečových a sebeprezentačních dovedností a celkové osobností kultivaci.

Během kurzu jsem měla možnost vidět práci pedagogů a jejich žáků právě těchto osvícených škol a přesvědčit se, jak tento předmět přispívá k celkovému klimatu třídy a jaké otevírá možnosti pro práci s textem, vlastními emocemi a chápání souvislostí. Profesionálně vedené workshopy v rámci kurzu byly zaměřené na improvizaci, práci se scénářem, dramatizaci textu a využití prvků dramatické výchovy ve výuce. Kurz umožnil účastníkům také navštívit jedny z historicky nejdůležitějších míst zdejší oblasti: Winchester a Chichester, londýnské divadlo The Globe nebo pobřežní město Bournemouth. Každá část programu byla korunována divadelními představeními jako například muzikál Me and My Girl v nejnovější produkci, Shakespearova Zimní pohádka v provedení divadla Globe, SS Mendi připomínající příběh ztroskotané lodi s černošskou posádkou během 1. světové války a další. Celý pobyt mi také dával možnost intenzivního kontaktu s jazykem, který pro mě představuje stejně důležitý přínos.

Věřím, že navázané kontakty s účastníky kurzu, kolegy s ostatních evropských zemí, budou vést i k možné spolupráci v budoucnu.