Střípky z gymnázia

3.A ve vězení

,

13. prosince 3.A v doprovodu Mgr. Terezy Pahorecké a pana školníka navštívila věznici Bytíz. Nejprve jsme byli seznámeni se základními informacemi, jako jsou například rozdělení věznic podle závažnosti trestného
činu nebo práva a povinnosti vězňů. Poté jsme měli možnost položit pár dotazů psovodu, zatímco mezi námi pobíhala již vysloužilá fena, kterou si všichni rádi pohladili. Zjistili jsme, že policejní psi musí každý rok složit zkoušku a obhájit tak své postavení.

Následně personalistka uvedla, co bychom měli udělat pro to, abychom zde mohli pracovat. Dozvěděli jsme se, že bychom neměli mít žádná viditelná tetování a ženy odhalené velké plochy nahé kůže. Na závěr nám dva pracovníci věznice pověděli pár zajímavostí a reálných situací, které se jim při práci zde staly.

Foto: Agáta Kolingerová