Střípky z gymnázia

2000 kilometrů od gymnázia

,

Když 7. září v odpoledních hodinách skupina studentů pod vedením Mgr. Pavly Karasové odlétala do ruského Petrohradu, nikdo z nich nečekal, jaké krásy tohoto velkoměsta je čekají. Přes moskevské Šeremetěvo se v podvečerních hodinách dostali do více než pětimilionového města – Sankt Petěrburgu. Zde na ně již čekaly hostitelské rodiny, které si studenty rozebraly do svých domovů.

Nedělní ráno se všichni sešli u jedné ze stanic metra a odjeli k významnému Piskaryevskému hřbitovu. Právě tento den – 8. září, byl významný z důvodu začátku Leningradské blokády v roce 1941. Významné ceremonie se odehrály již dopoledne, ale místní atmosféra byla i v tuto dobu velice zajímavá. Po prohlídce hřbitova se skupina přesunula do strategicky význačného města Kronštadtu. Přes 18 kilometrů dlouhou přehradu se dostali do námořní pevnosti, která v sobě skrývala mnoho zajímavostí. Perlou toho ostrova je Morskyj sabor – katedrála, tyčící se nad všemi ostatními budovami.

Pondělní den byl věnován Petrodvorským parkům, bývalé carské rezidenci. Obrovský, podél pobřeží rozložený park se nade všemi ostatními vyjímá více než stovkou různých fontán, kašen a vodotrysků. A co by to bylo za návštěvu Petrohradu bez cesty lodí. Trasa zpět byla absolvována Meteorem – lodí, která jezdí po vodách Finského zálivu a následně zajíždí po Něvě do centra Petrohradu.

Úterní den proběhla návštěva „Domu tvorčestva“ – ruské obdoby DDM. Zde se skupina setkala s ředitelkou této instituce a pokračovala k petrohradské mešitě. Odtud se přesunuli přes Marsovo pole ke chrámu „Spasnakrvy“ – budova inspirována moskevským chrámem Vasila Blaženého. Dalším bodem prohlídky byl známý Kazaňský sabor (chrám), odkud se všichni následně opět rozešli.

Ve středu byla skupina pozvána na filologickou univerzitu, kde studenti měli navštívit výuku českého jazyka, ale program byl pozměněn na výuku ruštiny. Vrcholem tohoto dne byla prohlídka Petropavlovské pevnosti, jejíž věž je pozorovatelná z většiny míst Petrohradu.

„…kapitola dvanáctá – prohlídka petrohradské Ermitáže.“ Dále pak volný program dle volby studentů.

V posledních dnech skupina navštívila planetárium, ve kterém se naskytl pohled do vzdálených galaxií a prohlídka dvorů Puškinských dvorů v Carském silu (Carskoje selo), které se staly posledním sídlem carské rodiny.

Tento pobyt navazoval na březnovou návštěvu ruských studentů na gymnáziu, která byla vázána především na výuku mediální výchovy. V tomto zářijovém týdnu,  během něhož v Petrohradu pobývala i druhá skupina studentů z gymnázia, tentokrát pod vedením Mgr. Ivany Maškové, studenti poznali nejzajímavější části druhého největšího města v Rusku a věří, že se do těchto míst opět vrátí.