Střípky z gymnázia

,

Profesor Martin Hilský přijel 22. března podvanácté na gymnázium. Přednášky překladatele děl Williama Shakespeara, anglicisty a popularizátora literatury, jsou velmi oblíbené u studentů i učitelů. Zjevně baví i Hilského, protože své povídání v hudebním sále začal slovy: „Jsem rád mezi vámi. Jezdím k vám rád.“ O organizaci akce se opět postaraly PaedDr. Hana Kuchyňková a […]

Střípky z gymnázia

,

Profesor Martin Hilský je překladatel kompletního díla Williama Shakespeara, jazykovědec a vysokoškolský pedagog. Za svou práci získal několik ocenění, mezi nimi medaili Za zásluhy a Řád britského impéria. V pátek 14. dubna zavítal už po jedenácté na Gymnázium Příbram, tentokrát s přednáškou Shakespearovi šašci aneb Chvála bláznovství. Tu pro maturanty zorganizovaly paní učitelky Hana Kuchyňková […]

Střípky z gymnázia

,

Král Lear je tragédie anglického dramatika Williama Shakespeara napsaná mezi lety 1603–1606. A přesně o tomto díle hovořil v pondělí 10. června známý překladatel Shakespearových děl profesor Martin Hilský na Gymnáziu Příbram. Ten na pozvání Hany Kuchyňkové školu navštívil už podesáté. Jeho pojetí bylo převážně filozofické. Poukázal na návaznosti mezi jednotlivými příběhy, na to, jak […]

Střípky z gymnázia

,

Už poosmé zavítal ve čtvrtek 15. června na příbramské gymnázium profesor anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, překladatel, shakespearolog, ale především muž s velkým charismatem Martin Hilský. Nejdříve se slova ujala hlavní organizátorka této besedy Hana Kuchyňková, poté i ředitelka školy Iva Kadeřábková, která vzácného hosta také přivítala. […]

Střípky z gymnázia

,

Už poosmé zamíří na Gymnázium Příbram Prof. Martin Hilský, překladatel kompletního díla Williama Shakespeara. Pro své vděčné publikum si tentokrát připravil přednášku s názvem Shakespeare a politika – Římské tragédie. Ve čtvrtek 15. června od 10 hodin v hudebním sále tak budou moct všichni zájemci vyslechnout poutavé povídání odborníka nejpovolanějšího. Na přednášku je potřeba zaregistrovat se […]

Střípky z gymnázia

,

V sobotu 23. dubna uplyne 400 let od úmrtí Williama Shakespeara. Jak jinak připomenout toto výročí, než přednáškou toho nejpovolanějšího? Profesor Martin Hilský, překladatel kompletního díla Williama Shakespeara, totiž už posedmé přijede besedovat na Gymnázium Příbram, a to (téměř) přesně na den 400. výročí Shakespearova úmrtí. V pondělí 25. dubna totiž na gymnázium zavítá s přednáškou […]

Střípky z gymnázia

,

Odkrýt historii Shakespearových sonetů a hlavně jejich velké příběhy přijel profesor anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, překladatel, shakespearolog, ale především muž s velkým charismatem Martin Hilský. Pan profesor Hilský navštívil gymnázium už po šesté a tentokrát nepřijel sám. Doprovázel ho australský televizní, divadelní a filmový herec […]

Střípky z gymnázia

,

15. května se na Gymnáziu Příbram uskutečnila přednáška profesora Martina Hilského. Na začátku přednášky byl host, který navštívil naši školu už popáté, přivítán paní ředitelkou a paní profesorkou Hanou Kuchyňkovou. Publikum tvořilo spolu s pedagogy především 120 studentů, kteří o tuto přednášku projevili zájem. Tentokrát se tématika, která byla vybrána naší školou, více lišila od těch […]

Střípky z gymnázia

,

Překladatel kompletního díla Williama Shakespeara Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE, v blízké době opět zavítá na Gymnázium Příbram. 16. dubna bude sto dvaceti studentům školy přednášet na téma Slasti a strasti překladu. Do školy zavítá pod záštitou Britské rady na pozvání projektu Connecting Classrooms a jeho koordinátorky PaedDr. Hany Kuchyňkové. V […]