Střípky z gymnázia

Za kulisy tragédie: O Hamletovi s Martinem Hilským

,

Profesor Martin Hilský přijel 22. března podvanácté na gymnázium. Přednášky překladatele děl Williama Shakespeara, anglicisty a popularizátora literatury, jsou velmi oblíbené u studentů i učitelů. Zjevně baví i Hilského, protože své povídání v hudebním sále začal slovy: „Jsem rád mezi vámi. Jezdím k vám rád.“

O organizaci akce se opět postaraly PaedDr. Hana Kuchyňková a Mgr. Jana Štědronská, ve spolupráci s Britskou radou a organizací Adeto. Tématem přednášky byl Hamlet, který je notoricky známý hlavně monologem začínajícím otázkou: „Být, či nebýt?“ Odpovědět na ni je možná podobně obtížné jako říct, o čem zmíněná tragédie vypráví. „Toto drama není něco, co můžete jednorázově poznat. Stejně jako samotný Shakespeare,“ řekl Hilský v průběhu přednášky. Přesto se pokusil Hamleta gymnazistům co nejlépe přiblížit. Charakterizoval ho jako hru tázání, hru ve hře, hru narušení rituálů, hru o synovi, který miloval svého tátu, a s trochou nadsázky také jako předchůdce moderních detektivek, kde se uplatňuje dokazování formou rekonstrukce.

Zároveň zdůraznil, jak aktuální téma stále, po více než 400 letech od napsání, přináší. Doba si zkrátka řekne o Hamleta, a ne náhodou se nyní hraje v 5 českých divadlech. Za náhodu také nelze považovat to, kolik studentů čtvrtého ročníku si právě tuto tragédii vybralo do svého seznamu 20 knih k maturitě. Jednou z nich je i Tereza Nováková ze 4.C. „Po přednášce jsem si Hamleta přidala do maturitního kánonu, protože se mi líbilo, jak ho pan Hilský podal. Utkvělo mi, že začíná otázkou a celý vlastně o otázkách je, a jak komplexně se dá pohlížet na postavy v dramatu,“ objasnila.

Na závěr si zájemci nechali podepsat knihy nebo položili doplňující dotazy. Na ten klíčový, jak tedy odpovědět na všechny otázky, co v příběhu vyvstaly, Hilský reagoval následovně: „To patří k Hamletovi. Někdy si myslím, že umět položit otázku je více než dát odpověď.“