Střípky z gymnázia

Překladatel Hilský popáté na gymnáziu

,

15. května se na Gymnáziu Příbram uskutečnila přednáška profesora Martina Hilského. Na začátku přednášky byl host, který navštívil naši školu už popáté, přivítán paní ředitelkou a paní profesorkou Hanou Kuchyňkovou. Publikum tvořilo spolu s pedagogy především 120 studentů, kteří o tuto přednášku projevili zájem.

Tentokrát se tématika, která byla vybrána naší školou, více lišila od těch předešlých, protože pan Hilský mluvil o době Williama Shakespeara. V hodině a půl zmapoval běžný život tehdejších Angličanů, ale také historii vládnoucího rodu v Anglii, vývoj divadla, politický život, vztah Anglie s jinými mocnostmi nebo například mnohem méně vznosné téma, a to způsoby poprav.

Na konci přednášky si posluchači poslechli i několik úryvků ze Shakespearova díla. Úryvky, které byly vybrány panem profesorem, závěrem shrnuly celou přednášku.

Všemu dopomohla i skvělá a uvolněná atmosféra návštěvy. Sám pan Hilský zmínil také důležitost středních škol kvůli podpoře humanitních studií. Jako vždy byla možnost požádat překladatele celého díla Williama Shakespeara o podpis a věnování.