Střípky z gymnázia

,

25. června se uskutečnila čtvrtá a poslední exkurze do Francouzského institutu v Praze v tomto školním roce. Do francouzského institutu vyrazila skupina studentů napříč celou školou. Pedagogický dozor tvořili pan profesor Daniel Kříž, paní profesorka Veronika Šedivá a francouzská asistentka Noémie Fardoun. Program tvořila návštěva galerie v budově institutu, kde jsou instalována díla v rámci […]

Střípky z gymnázia

,

Od 2. 6 do 7. 6. se vydala skupina studentů pod vedením paní profesorek Veroniky Holíkové a Veroniky Šedivé do partnerské školy Lycée Européen Charles de Gaulle v Dijonu v Burgundsku. Celý tento výměnný pobyt byl v rámci projektu Evropské literární dobrodružství (PLLAB), jehož dorozumívacím jazykem je francouzština a který rozšiřuje schopnosti v tomto jazyce skrze literaturu. Studentů […]

Střípky z gymnázia

,

15. května se na Gymnáziu Příbram uskutečnila přednáška profesora Martina Hilského. Na začátku přednášky byl host, který navštívil naši školu už popáté, přivítán paní ředitelkou a paní profesorkou Hanou Kuchyňkovou. Publikum tvořilo spolu s pedagogy především 120 studentů, kteří o tuto přednášku projevili zájem. Tentokrát se tématika, která byla vybrána naší školou, více lišila od těch […]

Střípky z gymnázia

,

15. dubna navštívila skupina studentů zaměřující se na francouzský jazyk Francouzský institut v Praze pod vedením paní profesorky Veroniky Holíkové a paní profesorky Veroniky Šedivé. Tato návštěva je součástí naplánovaných čtyř exkurzí do Francouzského institutu. Náplní programuje je vždy samostatné vypracování pracovních listů a poté zhlédnutí filmu ve francouzském jazyce. Tentokrát se studenti Gymnázia Příbram […]

Střípky z gymnázia

,

29. ledna se uskutečnila exkurze do Francouzského institutu v Praze. Pedagogický dohled tvořily paní profesorka Andrea Lexová a francouzská asistentka Noémie Fardoun. Tato návštěva byla v pořadí druhá v řetězci návštěv IPF, kterého se účastní francouzštináře napříč celým gymnáziem. Tentokrát studenti viděli film Ženy z šestého patra, který propojoval francouzskou a španělskou mentalitu a způsob života a jejich porovnání. […]

Střípky z gymnázia

,

7. listopadu se ve školním klubu konala beseda se Štěpánem Černouškem na téma „Mrtvá trať“. Celá beseda se týkala oblasti na Sibiři, která byla využívána jako jedno z center pracovních táborů v Rusku a kde vězni byli využíváni pro otrockou práci na výstavbu kolejí. Celou besedu zorganizovala paní knihovnice Vaníčková Makosová ve spolupráci se Spolkem ve čtvrtek […]

Střípky z gymnázia

,

10. října se uskutečnila v knihovně Gymnázia Příbram beseda se spisovatelkou Petrou Hůlovou. Debatu řídila a hlavní otázky kladla paní knihovnice Edita Vaníčková. Po celou dobu besedy se mluvilo o dílech, která autorka napsala. Dále spisovatelka vyprávěla o své minulosti, jak se dostala k psaní, jak studovala na vysoké škole, jak pobývala v Mongolsku, nebo například co […]

Střípky z gymnázia

,

2. října se skupina studentů Gymnázia Příbram vydala na exkurzi do Francouzského institutu v Praze. Skupinu tvořili francouzštináři a pedagogický dohled nad nimi měly paní profesorka Veronika Holíková a paní profesorka Veronika Šedivá. Tímto dnem byl započat plánovaný řetězec exkurzí do IFP. Během školního roku se studenti do této instituce podívají celkem čtyřikrát a vždy bude […]

Střípky z gymnázia

,

Od 16. do 22. září se skupina studentů z Gymnázia Příbram vydala do jižní a jihozápadní Francie. Pedagogický doprovod tvořili pan profesor Kříž, paní profesorka Šedivá a paní profesorka Výborná. Zájezd začal v pondělí 16. září okolo 18:00, kdy autobus se studenty odjel se studenty směrem na Německo a posléze do jižní Francie. Celá výprava navštívila v první […]

Střípky z gymnázia

,

Dne 26. 6. se třída 1. C zúčastnila dvou exkurzí v Praze. Francouzská část třídy navštívila budovu České národní galerie v Praze, aby si žáci upevnili svoje vědomosti v oblasti francouzského umění 19. a 20. století. Toto časové období charakterizují hlavě umělci August Renoir, Claude Monet, Édouard Manet, Vincent van Gogh, ale také například Josef Čapek, František Kupka, […]