Střípky z gymnázia

Shakespeare ožil svými sonety

,

Odkrýt historii Shakespearových sonetů a hlavně jejich velké příběhy přijel profesor anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, překladatel, shakespearolog, ale především muž s velkým charismatem Martin Hilský. Pan profesor Hilský navštívil gymnázium už po šesté a tentokrát nepřijel sám. Doprovázel ho australský televizní, divadelní a filmový herec Gabriel Andrews, který v současné době působí ve Velké Británii – a také v České republice. Přednáška se uskutečnila v pondělí 11. května a konala se hlavně díky spolupráci Britské rady, kterou na gymnáziu zastupovala paní Dagmar Sephton, projektová manažerka British Council v České republice.

Tématem této přednášky byly Shakespearovy sonety. Pan profesor nejprve nastínil jejich vznik, který souvisí s italskou renesancí, a také další vývoj tohoto literárního útvaru. Porovnával italské sonety s těmi anglickými, a tak se dotknul i italských renesančních básníků, jako byl například Francesco Petrarca. Především se ale věnoval Shakespearovi. Vybral si několik Shakespearových sonetů, o kterých hovořil z hlediska jejich tématu a vzniku. Mnozí byli překvapeni, jak mohou sonety promlouvat i k moderní mladé generaci. Všechny vybrané sonety přečetl a některé z nich zazněly i v původním anglickém znění od Gabriela Andrewse.

Přednášky se zúčastnilo asi 140 posluchačů, převážně studentů prvních a druhých ročníků, ale přišli také někteří maturanti a kdokoliv měl možnost sledovat přímý přenos na stránkách GymTV. Přednáška, kterou na gymnáziu zorganizovaly PaedDr. Hana Kuchyňková a Mgr. Marcela Hašková, byla přínosem nejen z hlediska literárního, ale byla i potěchou duše.

TIP: Záznam přednášky jak ji GymTV ve spolupráci s Internet Pb odvysílala v přímém přenosu, si můžete pustit zde.