Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek 23. února přijeli studenti z Vysoké školy chemicko-technologické Vojtěch Masojídek a Dominik Habiger na pracoviště Balbínova, aby gymnazistům ukázali chemii jinak, než jak ji znají ze školních hodin. Připravili interaktivní program plný chemických pokusů, který se jmenoval Hodina moderní chemie. Nejprve přišly na řadu třídy 2.S a 3.S. Lektoři jim předvedli pokusy z […]

Střípky z gymnázia

,

Jaká bude energetika v následujících letech?  Jakou roli v ní bude hrát jádro? Lze skladovat elektřinu? Proč v dnešní době vůbec energii potřebujeme? Na tyto a další otázky odpověděl žákům 2.S a 4.S Ing. Jan Suk z Fakulty jaderných reaktorů na přednášce, která proběhla v pondělí 20. února. Součástí bylo například porovnání výhod a nevýhod […]

Střípky z gymnázia

,

Anglický jazyk je nedílnou součástí životů gymnazistů, a tak měli zájemci napříč třídami možnost otestovat své znalosti ve školním kole anglické olympiády, a to rovnou ve třech kategoriích rozdělených podle věku. Ještě před Vánoci se psala písemná a poslechová část. Na nejúspěšnější řešitele poté čekala i část ústní, která se uskutečnila v lednu v termínech […]

Střípky z gymnázia

,

Na školní kolo soutěže pIšQworky navázalo 14. 11. kolo oblastní, které se konalo v budově gymnázia v Balbínově ulici. Studentům tentokrát byli soupeři nejen spolužáci, ale i soutěžící z jiných měst, a tak opět měli možnost prověřit své piškvorkové strategie. Před začátkem samotného utkání dostal každý z účastníku čtverečkovaný sešit jako vzpomínku na účast v této soutěži a […]

Střípky z gymnázia

,

Na přelomu listopadu a prosince se studenti z pracoviště Balbínova účastnili dvou fyzikálně zaměřených přednášek. První z nich proběhla v úterý 29.11. a byla určena pro třídy 3.S a 1.C. Přednášel Ing. Jan Rataj, Ph.D., vedoucí Katedry jaderných reaktorů z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Studentům nejdříve představil základní fyzikální pojmy. Následně se […]

Střípky z gymnázia

,

Netypickou hodinu českého jazyka zažila ve čtvrtek 20.10. třída 3.S, navštívila totiž společně s panem učitelem Káčerkem školní knihovnu v budově Legionářů. V první části programu je paní knihovnice Petra Kašparová přivítala a seznámila se systémem vypůjčování knih i se zajímavostmi o chodu knihovny. V druhé části měli možnost vybrat si libovolnou publikaci a místo, kde […]

Střípky z gymnázia

,

Školní kolo soutěže pIšQworky proběhlo v pátek 14. 10. na pracovišti Balbínova 328. Jednalo se už o 14. ročník a svatohorské gymnázium účast jedinkrát nevynechalo. Po vyučování se sešli piškvorkoví nadšenci napříč třídami, kteří měli jeden společný cíl. Tím bylo spojit pět koleček nebo křížků v řadě a porazit tak soupeře. Nejúspěšnějšími hráči byli Tereza […]

Střípky z gymnázia

,

V úterý 27. září se konal Den divadla s tématem Škola, základ života. Studenti z pracoviště v Balbínově ulici znovu předvedli svá divadelní představení v Divadle A. Dvořáka. Poprvé tak učinili již na konci minulého školního roku, kdy je zahráli pro veřejnost. Tentokrát se na ně přišli podívat žáci základních škol a nižších ročníků víceletých […]