Střípky z gymnázia

,

Netypickou hodinu českého jazyka zažila ve čtvrtek 20.10. třída 3.S, navštívila totiž společně s panem učitelem Káčerkem školní knihovnu v budově Legionářů. V první části programu je paní knihovnice Petra Kašparová přivítala a seznámila se systémem vypůjčování knih i se zajímavostmi o chodu knihovny. V druhé části měli možnost vybrat si libovolnou publikaci a místo, kde […]

Střípky z gymnázia

,

Školní kolo soutěže pIšQworky proběhlo v pátek 14. 10. na pracovišti Balbínova 328. Jednalo se už o 14. ročník a svatohorské gymnázium účast jedinkrát nevynechalo. Po vyučování se sešli piškvorkoví nadšenci napříč třídami, kteří měli jeden společný cíl. Tím bylo spojit pět koleček nebo křížků v řadě a porazit tak soupeře. Nejúspěšnějšími hráči byli Tereza […]

Střípky z gymnázia

,

V úterý 27. září se konal Den divadla s tématem Škola, základ života. Studenti z pracoviště v Balbínově ulici znovu předvedli svá divadelní představení v Divadle A. Dvořáka. Poprvé tak učinili již na konci minulého školního roku, kdy je zahráli pro veřejnost. Tentokrát se na ně přišli podívat žáci základních škol a nižších ročníků víceletých […]