Střípky z gymnázia

Shakespearovi šašci s profesorem Martinem Hilským

,

Profesor Martin Hilský je překladatel kompletního díla Williama Shakespeara, jazykovědec a vysokoškolský pedagog. Za svou práci získal několik ocenění, mezi nimi medaili Za zásluhy a Řád britského impéria. V pátek 14. dubna zavítal už po jedenácté na Gymnázium Příbram, tentokrát s přednáškou Shakespearovi šašci aneb Chvála bláznovství. Tu pro maturanty zorganizovaly paní učitelky Hana Kuchyňková a Jana Štědronská.

Nejprve měli studenti možnost koupit si knihy Williama Shakespeara a následně začala samotná přednáška. Profesor Martin Hilský mluvil o jedinečnosti šašků na královských dvorech, a to nejenom z pohledu děl Williama Shakespeara, protože k pochopení celkového kontextu bylo nutné zmínit například i Erasma Rotterdamského. Martin Hilský doplnil přednášku přečtením několika ukázek z vybraných knih. Posluchačům také nastínil překladatelskou práci, třeba že anglický clown a český klaun nemusí vždy znamenat úplně to samé.

Nakonec gymnazisté popřáli panu Hilskému k jeho nedávným kulatým narozeninám a kdo měl zájem, nechal si od něj podepsat knihu.