Střípky z gymnázia

Martin Hilský se vrací na gymnázium

,

Překladatel kompletního díla Williama Shakespeara Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE, v blízké době opět zavítá na Gymnázium Příbram. 16. dubna bude sto dvaceti studentům školy přednášet na téma Slasti a strasti překladu. Do školy zavítá pod záštitou Britské rady na pozvání projektu Connecting Classrooms a jeho koordinátorky PaedDr. Hany Kuchyňkové. V minulých letech sklidily velký ohlas mezi studenty gymnázia jeho tři návštěvy s přednáškami na shakespearovské téma.

Martin Hilský je nejvýznamnějším českým odborníkem na dílo Williama Shakespeara a ve svých přednáškách poutavě vysvětluje okolnosti vzniku Shakepearových her i sonetů a zasazuje je do širokého historicko-sociologicko-kulturního rámce. Je členem Řádu britského impéria a nositelem Medaile za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství.

Vzácný host tak 16. dubna svou návštěvou paradoxně dá dárek studentům gymnázia ke svým vlastním kulatým narozeninám, které oslaví 8. dubna. Beseda se uskuteční od 13 hodin v hudebním sále a studenti se na ni mohou hlásit prostřednictvím webového formuláře, který bude na stránkách školy spuštěn 2. dubna ve 20 hodin.