Střípky z gymnázia

Profesor Hilský o Králi Learovi

,

Král Lear je tragédie anglického dramatika Williama Shakespeara napsaná mezi lety 1603–1606. A přesně o tomto díle hovořil v pondělí 10. června známý překladatel Shakespearových děl profesor Martin Hilský na Gymnáziu Příbram. Ten na pozvání Hany Kuchyňkové školu navštívil už podesáté.

Jeho pojetí bylo převážně filozofické. Poukázal na návaznosti mezi jednotlivými příběhy, na to, jak se láska může změnit v nenávist a jak jsou lidé pošetilí a slepí. Zabýval se rodinnými vztahy v díle a hranicí šílenství. Nejvíce se ale zaměřil na slova nic a nikdy, která spolu souvisí více, než si představíme, a která se v knize objevují velice často – dokonce na samém začátku.

Studenti i učitelé celé dvě hodiny zakončili otázkami k dílu a poděkováním panu Hilskému za jeho čas. Všichni odcházeli s dobrým pocitem v srdci a touhou si tragédii přečíst v co nejbližší době.