Střípky z gymnázia

Co, kde, jak, kdo a proč

,

Prázdniny v polovině, to je nejvyšší čas naposledy se ohlédnout za školním rokem 2012-13. Snad je to o něco mírnější varianta, než připomínat, že stejně daleko, jako je ten uplynulý, je už i ten budoucí. Přehled akcí, které gymnázium pravidelně zveřejňuje na svých stránkách, dává veřejnosti nejen zcela transparentně na vědomí, co se který den ve škole děje, ale také nabízí možnost ohlédnutí. Studenti Gymnázia Příbram totiž nejen sedí v lavicích, ale často mají příležitost zúčastnit se nejrůznějších akcí, které jim škola nabízí. Posuďte sami v přehledu za uplynulý rok.

  • Pro různé třídy i zájemce napříč třídami se ve školním roce 2012-13 uskutečnilo 23 besed, přednášek či projektových dnů. Těmi největšími byly 3. ročník projektu Jak se dělá televize a červnové GIS fórum. Účastníci určitě dlouho nezapomenout také na už čtvrtou návštěvu prof. Martina Hilského nebo besedu s dokumentaristkou Olgou Špátovou. Studenti se mohli účastnit 35 odborných exkurzí – od jednodenních (toulky Prahou v angličtině, dějepise nebo němčině) až po vícedenní (exkurze v italském Valle di Ledro).
  • Zájemci si mohli vybrat některé z 23 divadelních představení nebo koncertů. Polovinu z nich tvoří pravidelné návštěvy pražských divadel a příbramské scény v rámci klubu mladého diváka, nezanedbatelnou částí je zastoupena tvorba dramatických souborů samotných studentů školy.
  • Celkem čtyřicetkrát se studenti gymnázia účastnili soutěží a olympiád v nejrůznějších předmětech mimo sport. Téměř vždy z toho bylo vítězství v okrese a pětkrát účast v republikovém kole.
  • Na sportovní kolbiště byli gymnazisté vysláni celkem jednadvacetkrát – od atletiky až po šachy. A v gymnastice, silovém čtyřboji a futsalu dívek se probojovali až do republikového kola, kde obsadili stupně vítězů.
  • Celkem šestkrát mohli studenti vycestovat za hranice republiky. Počínaje jednodenními poznávacími zájezdy do německy mluvících zemí, přes výměnné pobyty Comenia v Norsku a GymBandu v Německu, až po zářijový shakespearovský festival v Londýně, kde celou kontinentální Evropu zastupovali právě studenti Gymnázia Příbram.

Jak patrno z přehledu, školáci se na gymnáziu nenudili. Množství akcí jim určitě pomůže rozšířit si obzory a doplnit výuku praktickými zkušenostmi. Doufejme, že v tom příštím roce tomu bude nejinak.