Střípky z gymnázia

Předvánoční den v Řezně

,

Tradici jednodenních vánočních zájezdů do německých měst letos zahájil Augsburg. Pro velký zájem se zájezd do Augburgu konal i následující týden, tedy ve čtvrtek 20. prosince. Tentýž den vyjela i další skupina, a to do čtvrtého největšího bavorského města Regensburgu. Tato skupina se skládala především ze studentů čtvrtých ročníků a 2. C.

Vstup do historické části města umožňuje nejstarší německý kamenný most přes řeku Dunaj. Z něj se také naskýtá nejkrásnější panoramatický pohled na město. Ten ale zpočátku překazila studentům mlha, která se v průběhu dne zvedla, a tak o pohled na osvětlené večerní město ošizeni nebyli.

Při procházce klikatými uličkami Starého Města mezi hrázděnými a patricijskými domy se studenti zastavili například u historické výrobny klobás, Staré radnice, kde se konaly říšské sněmy, tzv. Zlaté věže, domu, kde pobýval a zemřel známý matematik a astronom Johannes Kepler nebo v gotické katedrále sv. Petra a barokním kostele sv. Emmerama.

Dále se všichni přesunuli do areálu knížecího zámku Thurn-Taxisů, kde se rozdělili na dvě poloviny. První polovina se vydala na prohlídku zámku s českým výkladem, druhá mezitím měla čas na obchůzku romantických vánočních trhů v okolí zámku. Další vánoční trhy navštívili studenti na náměstí Neupfarrplatz. I zde si měli možnost prohlédnout typickou vánoční výzdobu, ochutnat vyhlášené klobásy a různé druhy sladkostí nebo se zahřát horkým punčem či svařákem.

Zájezd si všichni užili. Během něho zapomněli na předvánoční stres a naladili se do vánoční pohody.

Vedoucími zájezdu byly paní profesorky Ivana Mašková a Pavla Karasová. O podrobný výklad k historii města a jednotlivým památkám se postarala paní Věra Říhová.