Střípky z gymnázia

GIS není jen zvýšené G

,

Od 19. do 21. června probíhalo na gymnáziu GIS fórum pod vedením paní profesorky Lenky Pavelkové. Tato akce byla pořádána Gymnáziem Příbram a Scientica Agency v rámci projektu Akademie geoinformačních dovedností.  Samotný předmět GIS (geografický informační systém) se vyučuje na gymnáziu jako volitelný předmět a studenti se v tomto předmětu seznamují se zpracováním digitálních informací o různých územích a vytvářením různých tematických map.

Na této akci se studenti středních i základních škol mohli seznámit s tím, co je to geoinformatika, jak se pracuje s GPS navigací, k čemu slouží satelitní snímky planety Země nebo například jakým způsobem můžeme analyzovat odlišná území v České republice i jinde na světě.

Přednášky byly vedeny lektory Akademie geoinformačních dovedností. Prezentace, které doplňovaly výklad přednášejících, byly zaměřeny na různá témata a doplňovaly i práci studentů na počítačích. Studenti propojili svoji práci také s informatikou. Jednou z prací bylo také různé kombinování RGB funkce na snímku českého území, kterým se porovnávala vegetace nebo například teplota prostředí. Celý program obsahoval mnoho dovedností, které byly odlišné pro zúčastněné ročníky.

Více informací o shora uvedeném oboru se mohou studenti více dozvědět na webových stránkách školy nebo na webových stránkách Akademie geoinformačních dovedností: www.agid.cz.