Střípky z gymnázia

Jak se dělá televize? Teď už víme

,

Devět školních televizí z celé České republiky, studenti gymnázia i široká veřejnost – ti všichni nahlédli do „kuchařské knihy“ reportérů, moderátorů, kameramanů, střihačů a zvukařů. Zkrátka zjistili, jak se dělá televize.

Nápad o realizaci třetího ročníku tohoto projektu se zrodil v hlavách šéfredaktora GymTV Václava Bešťáka a vedoucího školní televize Josefa Fryše už koncem minulého školního roku. Po jednání s Českou televizí začaly přípravy naplno. Nejen, že se zajistila propagace projektu, vyvěsily plakáty, sestříhala se videa a dojednal se program besed se známými osobnostmi, ale i manuální práce bylo mnoho. V hudebním sále „vyrostlo“ nové pódium doplněné o oponu i osvětlení. Poslední dny před zahájením proto byly pro mnohé velmi dlouhé, ale nakonec se vše vydařilo a stihlo.

Program začal v pátek 19. října v devět hodin ráno. V didaktické učebně vypukla první beseda s Danielem Kučerou a Jaroslavem Růžičkou. Oba společně přiblížili zúčastněným historii a současnost České televize. O hodinu později pak začala beseda, která se shledala snad s největším zájmem studentů. V průběhu následujících dvou hodin totiž mluvil známý sportovní komentátor Robert Záruba o práci novináře obecně, přiblížil nám jeho běžný pracovní den, doporučil, co by měl ovládat a jak by měl začít ten, kdo by se chtěl ubírat stejným směrem jako on a zodpověděl mnoho zajímavých dotazů. Po besedě rozdal mnoho podpisů i rozhovorů a ochotně se se všemi fanoušky vyfotil.

V této době již probíhala beseda s Barborou Černoškovou – mladou sportovní komentátorkou. Ve 13.00 na gymnázium dorazil generální ředitel České televize – Petr Dvořák. Následující hodina patřila jeho přednášce. Hovořil o chodu televize z pohledu vedení, o rozdílech mezi médiem komerčním a veřejnoprávním nebo i o vzniku nového loga. Po této inspirativní besedě vypuklo velké slavnostní zahájení. Po přednesení úvodního slova PhDr. Josefem Fryšem se za řečnickým pultem vystřídala ředitelka gymnázia Iva Kadeřábková, generální ředitel ČT Petr Dvořák a šéfredaktor GymTV Václav Bešťák.

Dalším bodem programu bylo uvedení nové aktualizované verze dokumentu Kdo je Gymnázium? Pohledy posluchačů se upřely na některou ze tří televizí, které byly v hudebním sále nainstalovány, a se zaujetím sledovaly krátké představení gymnázia. Poté přišel čas na prezentace školních televizí. Postupně každá televize přiblížila svou práci pomocí promofilmů, které připravila speciálně pro tuto příležitost. Jmenovitě se tohoto projektu zúčastnily tyto školní televize: Dvojka 2 TV z Litomyšli, HeyTV, OMEGA z Chomutova, ŠKIT GB, ZŠ TGM Borohrádek, Televize Kolín, Televize T.G.M. ze Zlína, TV GSHPB z Příbrami a školní televize gymnázia Příbram – GymTV.

Večerní besedy patřily meteoroložce Taťáně Míkové, která velmi sympaticky představila přípravu a průběh předpovědi počasí, a Dalimilu Novákovi, který mluvil o nových médiích v České televizi. Poté se někteří odebrali k domovům, jiní do jedné ze školních tříd, kde pro ně bylo připraveno zázemí. Po vydatné večeři ve školní jídelně se odebrali ke spánku. Alespoň někteří.

Sobotní program zahájil nejen příjemný budíček do školního rozhlasu, ale hlavně beseda s velmi známým moderátorem interaktivního pořadu Hyde Park Danielem Takáčem. I přes zřetelnou únavu publika byla účast na besedě hojná a nechyběly zajímavé dotazy. Hned ve dvou přednáškách zodpověděl moderátor všechny položené otázky týkající se práce v televizi i rozhlasu. Zároveň se představil projekt Digináves o kterém hovořil ve vedlejší učebně Pavel Beneš.

Milovníci techniky později vyrazili na besedu Antonína Dekoje, který s nadšením vyprávěl o všech technických parametrech televizního vysílání. Další známou osobností, která vnesla na gymnázium trochu své profesionality, byl Miroslav Vaňura – autor pořadu Tísňová linka, který na svých dvou besedách vyprávěl velmi poutavě o své práci a vtáhl všechny zúčastněné do děje svých příběhů natolik, že někteří až slzeli, zvláště při jeho vyprávění o dojemných šťastných koncích při zásazích hasičů. Dále pak od 14. hodiny vypukl zvláštní program nazvaný „Simulovaný přímý přenos“, kdy se na hřišti odehrál fotbalový zápas, který byl snímán profesionálními kamerami a živě stříhán a přenášen na internet. Toto profesionální technické zpracování tentokrát však nebylo na odbornících, ale právě na studentech a redaktorech školních televizí.

Před gymnáziem byl totiž po celé dva dny programu přistaven dvanáctimetrový přenosový vůz České televize, který byl po celou dobu otevřen pro veřejnost. U mnoha obrazovek se tak každý mohl vžít do role střihače, zvukaře, či režiséra. Tento vůz byl pro všechny velkou atrakcí a jeho využití jedinečnou zkušeností. Zároveň profesionální kamery zde byly po dobu konání akce k dispozici. V 15 hodin byl vyčerpávající program ukončen a všechny školní televize se vrátili do svých měst a škol.

Celé setkání proběhlo v přátelském duchu. V rekordním počtu zúčastněných školních televizí vzniklo spoustu prostoru a příležitostí pro vyměňování vzájemných zkušeností a bylo vidět studentské nadšení pro to, čemu se věnují. Po chodbách školy se neustále pohybovali lidé s kamerami a mikrofony, stále se něco dělo a celková atmosféra obou dnů byla perfektní.