Zprávy

Zprávy: říjen 2023

,

Zprávy 4. 10. 2023 – Adaptační kurz (00:38) – Prima na škole v přírodě (06:12) – Projektový den Ob(z)ory (07:46) – Zahraniční pobyty studentů v rámci Erasmu+ (14:20) – Zajímaví studenti: H. Blažková, K. Čechová, A. Čechová (22:18) – Za humny: Epilog 54. ročníku Hudebního festivalu A. Dvořáka Příbram (29:02) – Anketa s absolventy gymnázia: Jak byste jedním slovem popsali studium na gymnáziu a na vysoké škole? (33:15)