Střípky z gymnázia

Základní školy v učebnách gymnázia

,

logolink 2

V rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem probíhala tento týden výuka žáků některých partnerských základních škol v odborných učebnách Gymnázia Příbram. Žáci bohutínské  a obecnické základní školy absolvovali výuku chemie, přírodopisu a fyziky v příslušných učebnách a pod vedením pedagogů gymnázia. Během výuky v biologické laboratoři se seznámili se základními principy mikroskopování, během fyziky si vyzkoušeli nejrůznější měření a v chemii prováděli laboratorní pokusy.

Výuka žáků základních škol je jednou z klíčových aktivit gymnázia v projektu spolu s vedením kroužků, přednáškami a odbornými exkurzemi. Podobné aktivity budou pokračovat i v příštím školním roce.