Střípky z gymnázia

Za špičkovými technologiemi do Plzně

,

Jak vybrat nejvhodnější stadion pro atletické závody nebo jak změřit geografickou polohu s přesností na milimetry a mnohem více se dozvěděli studenti 4. ročníku semináře GIS při své návštěvě Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Studenti se seznámili s možnostmi studia, s požadavky na přijetí uchazečů a průběhem studia. Na katedře geomatiky pak řešili praktickou úlohu vyhledání atletického stadionu v Plzni s nejméně znečištěným ovzduším pomocí softwaru Quantum GIS. Zkusili si měření teodolitem nebo GPS přístrojem s velkou přesností.

Vědecko-výzkumní pracovníci katedry informačních technologií představili speciální obor neuroinformatiky. Přístroje, pomůcky a aplikace, které vyvíjejí, pomáhají především tělesně postiženým lidem nebo pacientům v rekonvalescenci. Studenti si vyzkoušeli hry ovládané mozkovými vlnami, Mindflex – kuličku ovládanou mozkem nebo se pokusili rozjet vláček silou svého soustředění.

Ukázky počítačové grafiky zahrnovaly výsledky práce absolventů katedry IT: využití virtuální reality (Oculus Rift) a digitální pískoviště. Obojí si účastníci exkurze vyzkoušeli na vlastní kůži.

FAV nás přivítala v nové budově a ukázala nám přívětivou tvář. Studium perspektivních oborů s přímou návazností na praxi může být pro gymnazisty směrovkou na spletitých křižovatkách jejich budoucího profesního zaměření.