Střípky z gymnázia

Za literaturou do Prahy

,

Prohloubit své znalosti a poznat krásy české středověké literatury. Za tímto účelem odjeli studenti Gymnázia Příbram na exkurzi do Prahy. Na začátku března se 1.A, 1.B, 1.C a kvinta vydaly na exkurzi do Prahy. Na programu byl Anežský klášter a také pražská knihovna. Studenti měli českou literaturu poznat také jinak než jen z lavice a papíru.

První zastávkou byl Anežský klášter, ve kterém se gymnazisté pod vedením zkušeného průvodce dozvěděli něco o středověké literatuře a umění. Studenti si měli možnost prohlédnout spoustu soch, obrazů a celá prohlídka byla doplněna zajímavostmi a pracovními listy, které v průběhu vyplňovali.

Po klášteře prošli gymnazisté historickou Prahou a dorazili do knihovny, kde je čekala zajímavá beseda s paní Editou Vaníčkovou. Při ní se studenti dozvěděli spoustu zajímavostí, prozkoumali nejkrásnější knihovny světa včetně té české, Národní knihovny v Praze, nahlédli do významných děl středověké literatury a seznámili se s fungováním knihovnických systémů v České republice i ve světě. Na závěr je čekal malý kvíz, za který dostávali odměny. Zvláštní poděkování patří paní Editě Vaníčkové za skvěle připravený, zajímavý a zábavný program, ve kterém si každý dokázal najít to svoje.