Střípky z gymnázia

Středověké umění v Anežském klášteře

,

V úterý 13. března byla škola nezvykle tichá. Celý jeden ročník totiž odjel na exkurzi do Prahy. Cílem byl Anežský klášter, gotické stavení, které založila Anežka Česká a jehož stáří se datuje až do 13. století. Jeho důležitou součástí je také dlouhodobá expozice Národní galerie o středověkém umění v Čechách a Evropě. Právě tam zamířili prváci v rámci hodin českého jazyka.

Hlavní náplní programu byla podrobná prohlídka s výkladem odborných lektorů. Jejím tématem bylo propojení křesťanství s každodenním životem a vliv zrovna vládnoucích panovníků. Studenti si rozšířili obzory a propojili své znalosti ze školy.