Střípky z gymnázia

Za literárním dobrodružstvím se studenti vydali do Francie

,

Od 2. 6 do 7. 6. se vydala skupina studentů pod vedením paní profesorek Veroniky Holíkové a Veroniky Šedivé do partnerské školy Lycée Européen Charles de Gaulle v Dijonu v Burgundsku. Celý tento výměnný pobyt byl v rámci projektu Evropské literární dobrodružství (PLLAB), jehož dorozumívacím jazykem je francouzština a který rozšiřuje schopnosti v tomto jazyce skrze literaturu. Studentů z naší školy bylo 14 napříč celou školou.

Pondělí 2. 6. byl odjezd z Příbrami a v odpoledních hodinách příjezd do Dijonu. Ubytování pro žáky tvořil internát, který se nachází v prostorách školního komplexu. Druhý den si čeští studenti prohlédli školu a byli přítomni i přímé výuce. Školou je provázeli francouzští studenti a této role se ujali velmi kvalitně. Na programu byla také návštěva sídla Clos Vougeot, kde si během exkurze mohli všichni členové projektu poslechnout výklad o historii tohoto místa a způsobu lisování a zpracování vína. Nachází se zde také nejstarší lisy na víno. Poté následoval piknik s ostatními a návštěva Imaginária, což je multimediální muzeum vína s podrobným výkladem a názornými ukázkami. Po celé akci byla možnost pohovořit o gastronomii regionu Burgundska. Poté se studenti rozjeli večerní tramvají do centra a poznali Dijon na vlastní pěst.

Středa 4. 6. obnášela také zajímavý program, protože se celé dopoledne konaly aktivity ve školní knihovně (CDI). Témata byla poměrně různorodá. Češi si připravili pro francouzské kolegy kvíz o Dijonu, zda opravdu Francouzi znají místo, kde žijí. Pro Čechy byly zase připraveny otázky na knihy, které se četly v rámci projektu. Pracovalo se s různými francouzskými idiomy z běžného života, které se překládaly a pro většinu lidí byly zcela neznámé. Nutno dodat, že pro samotné Francouze nevyjímaje. Studenti při aktivitách také poznali zázemí školy a školní knihovny.

Během odpoledne byli členové projektu rozděleni do několika skupin, ve kterých měli početní převahu Francouzi. Všechny skupiny prošly historické centrum Dijonu a vyplňovali při návštěvě pracovní listy. Večer se pořádalo studentské divadlo, které si pro nás připravila francouzská strana. Tématikou byly úryvky z Shakespearových a Moliѐrových děl v moderním podání.

Čtvrtek byl ve znaku předávání literárních cen Burgundska v budově opery v Dijonu. Celé události se zúčastnilo velký počet středních škol Burgundska. Oceňovaly se dvě kategorie. V první kategorii, v kategorii komiksů (bande dessinée), se vítězem stal Jean-Luc Loyer s dílem Sang Noir. Druhou kategorii, kategorii románů, vyhrála kniha Polar des noeuds d’acier od spisovatelky Sandrine Collette.
Jakožto poslední den v Dijonu dostali studenti na odpoledne volno na nákupy a procházku městem. Večer se konal oficiální závěr s večeří, u které byli přítomni ředitel školy pan Bruno Hein, Arnaud Demonfaucon z IUFM Dijon, honorární konzul České republiky v Dijonu Philippe Barbe, dva profesoři francouzské školy, kteří nás měli na starosti – pan Philippe Michaud a paní Angelique Pajard. Nadále u slavnostní večeře byli přítomné hostitelské rodiny čtyř českých studentek, které na francouzském lyceu studují. Obě dvě strany se také zúčastnily před samotnou večeří poděkování, kde bylo konstatováno, že se výměnný pobyt vydařil a plně všichni doufají v kontinuální pokračování celé spolupráce.

V pátek 6. 6. se česká skupina přesunula do města Beaune a navštívila historický špitál L’Hôtel-Dieu s krásně zdobenou střechou. Studenti prošli celý komplex s možností audio průvodce. Nezapomenutelným zážitkem pro studenty byl, když se zúčastnili privátní návštěvy a výkladu ve vinných sklepeních rodinné vinařské rodiny Joseph Drouhin, která je jedna z nejznámějších v Burgudnsku. Tato značka je také známá po celém světě. Studenti se dozvěděli všemožné zajímavosti o historii vinařství, rodině Drouhinů, skladování vína nebo například práce se sudy a lahvemi. O výklad se perfektně postarala paní Jolana Barbe Novotná, která pracuje pro tento prestižní podnik. Na závěr se naučili žáci také, jak by se mělo správně degustovat. Následoval několika hodinový rozchod ve městě a posléze cesta do města Strasbourg v Alsasku.

Poslední den byl ve znamení návštěvy Strasbourgu. Zda bylo nahlédnuto do jedné z největších katedrál ve Francii a to katedrály Notre Dame de Strasbourg. Také nebyla vynechána původní a překrásná historická čtvrť Petite France. Během návštěvy měli všichni účastníci i prostor dokoupit poslední dárky a suvenýry.

V poledních hodinách následovala cesta zpátky do Příbrami.