Střípky z gymnázia

Za Antonínem Dvořákem

,

15. 5. 2013 se třída 1.C vydala na exkurzi do Vysoké u Příbrami, aby navštívila Památník Antonína Dvořáka. Pedagogický doprovod tvořily paní profesorky Štufková a Steinsová. Studenti si prohlédli interiér zámečku, kde Antonín Dvořák trávil svůj čas a kde tvořil svá díla. Spolu s výkladem tamější průvodkyně si žáci zahráli i na klavír, který se zde nacházel, a tak si zpříjemnili výklad a navodili skvělou atmosféru. Obě skupiny, jak hudebníci, tak výtvarníci vyplňovali pracovní listy, které jim rozšiřovaly výuku v hodinách. Žáci navštívili několik expozic, kde se setkali s díly Antonína Dvořáka, jeho životem i s životem původních majitelů. Po celé prohlídce a odpočinku v zahradě se celá skupina vydala k pověstnému Rusalčinu jezírku, které bylo inspirací pro Dvořákovu nejslavnější operu Rusalka. Poté následovaly společné fotografie a pozvolna pokračoval návrat do školy.